Какво представлява ателието за натурални парфюми?

Процес на добавяне на ароматен материал

 

Това е своеобразно преживяване, което ви дава нов поглед върху вселената от аромати, която ни заобикаля.

Ателието за натурални парфюми е практическо занимание в рамките на два дни, което предоставя възможност на участниците да надникнат зад завесата на тайнственото изкуство, наречено натурална парфюмерия, и да се докоснат до магията на творческия процес по създаването на един парфюм.

Програма на ателието

През първия ден запознавам участниците с основните принципи на натуралната парфюмерия, като фокусът на заниманията в този ден са упражненията, свързани с трениране на обонянието и развиване на обонятелната памет. В зависимост от темата на ателието, предмет на изучаване са различни натурални аромати и изследване на съчетания между два или повече ароматни материала.

Вторият ден е посветен на създаването на вашия индивидуален парфюм. Преди да пристъпите към фактическото композиране на парфюма, ще трябва да опишете с думи историята му, след което с мое съдействие ще подберете ароматните материали, които ѝ съответстват. Ще имате на разположение около деветдесет ароматни материала от естествен произход. Крайната цел е избраните материали да бъдат съчетани така, че да се получи балансиран аромат.

Тъй като процесът е сложен и изисква задълбочени познания и опит, на всяка стъпка от творческия процес ще ви оказвам съдействие и заедно ще работим върху вашия парфюм. Взаимното доверие е от ключово значение за създаването на хармонична парфюмна композиция.

История на парфюма

История на парфюма – картина

 

Тъй като немалко пъти участници са срещали трудности със съставянето на история, ще обясня накратко в какво се състои писането на история. Това е кратко описание на случка или емоция, която сте преживели и искате да пресъздадете спомена с изразните средства от света на ароматите. Или просто искате да направите парфюм, чийто аромат да носи някакво усещане. Именно за това е важна историята, тъй като на база на изразните средства в нея, ще ви помогна да изберете ароматните материали. Историята може да представлява картина, музика, вълнуващо преживяване, описани с думи.

Консумативи

Консумативи за ателието

 

Всеки участник ще разполага със свое работно място, комплект от ароматни материали (етерични масла, абсолюта, екстракти) и необходимите пособия, с които да работи по време на практическата част като везна, стъклени шишенца, пипети, тест ленти, листи за писане, химикал, калкулатор и всички останали пособия, нужни за творческия процес.

Помощно приложение „Аромагьосник“

Помощното приложение „Аромагьосник“

 

Тъй като съставянето на парфюм изисква смесване на ароматните материали в определени пропорции, това означава и доста сметки. За да не губим времето си в изчисления, създадохме приложение, което прави това вместо нас. След приключване на парфюмната композиция, дори ще получите обобщение на работата ви в ателието под формата на PDF файл.

Какво получавате?

Какво получавате след ателието?

 

В края на ателието всеки участник ще има един алкохолен парфюм в шише от петнайсет милилитра (15 мл) и три шишенца от десет милилитра (10 мл) с парфюмни акорди – върхов, среден и базов, които сме създали заедно по време на заниманията през втория ден.

За кого са подходящи ателиетата?

Ателиетата са както за начинаещи, които все още не са посещавали това ателие, така и за участници, които вече са присъствали на него. Всяко ново участие обогатява вашите познания и развива обонятелната ви памет.

Какво не се толерира?

По време на ателиетата не можете да използвате лични ароматни материали.

Не се толерира своеволното поведение на участник, накърняващо авторитета на обучаващия или достойнството на останалите участници.